Úvodní stránka
Slovo ředitele
Základní údaje
Charakteristika ZŠ
Co chceme
Vzdělávací program
Pracovníci školy
Prohlídka školy
Z historie
Dokumenty školy
Školní družina
Školní jídelna
Organizace šk. roku
Fotogalerie
Školská rada
Peníze školám Peníze školám

Aktuality:
 • Webové stránky zlobí, pracuje se na jejich úpravě.
 • Ve fotogalerii jsou fotky z Deskohraní ve školní družině, Oranžového dne a soutěže „Ukaž, co umíš“.
 • Přejeme všem krásné prázdniny a dovolené.
 • Na vydařené školní olympiádě letos padly dva dlouholeté školní rekordy: Martin Šípek v mladší kategorii zaběhl 400m za 1:19,43 , ve starších skočila Anna Špitálníková 118cm do výšky. Fotky v galerii.
 • Děkujeme moc všem, kteří nám pomohli se zahradní slavností! Fotky v galerii.
 • Na víceletá gymnázia se dostalo všech devět páťáků, kteří dělali zkoušky. Gratulujeme!
 • Školská rada a ZŠ TGM Vás srdečně zvou na Zahradní v pátek dne 20.5. Od 16.00 hod divadlo, mandaly, soutěže, vystoupení zumby, hasičské auto s pěnou atd.
 • Na výletu byla celá škola v ZOO Praha. Děti měly mimo jiné jiné možnost vidět i nově narozené mládě gorily Shindy. Fotky v galerii.
 • Skvělého výsledku dosáhla školní reprezentace v kopané. V místním kole McDonald´s Cupu okolních ZŠ pod zkušeným vedením pana Jakubala pouze jednou prohrála, jednou remizovala, třikrát zvítězila a nakonec skončila druhá! Gratulujeme. Foto týmu v galerii.
 • Ve fotogalerii jsou fotky z Čarodejnic a Dne Země.
 • Zveme budoucí prvňáčky na "Školu nanečisto" dne 25.5. a 1.6. od 15.00 hodin. S sebou pouze bačkůrky.
 • Ve fotogalerii jsou fotky z vynášení Morany.
 • Ve fotogalerii jsou fotky ze zápisu a karnevalu.
 • Do 1, třídy bylo zatím zapsáno všech 19 litolských dětí.
 • Ve fotgalerii jsou fotky z masopustního průvodu. Letos s námi šla i MŠ Dráček
 • Ve fotogalerii jsou fotky z akce Litol čte dětem. Nymbursko: Čtení knížek.
 • Přejeme všem krásné Vánoce a klidná a úspěšný rok 2016.
 • Zápis do 1. třídy se koná dne 2. února 2016 od 14:00 hod. do 16:30 hodin.
 • Ve fotogalerii jsou fotky z Mikulášské stezky, nadílky v družině a výroby adventních věnců.
 • Srdečně zveme 3. 12. od 16:30 do 18:30 hodin do školy na tradiční "Mikulášskou stezku" a 16. 12. od 18:00 hodin do tělocvičny na vánoční hru (v 10:30 hod. pro MŠ).
 • Ve fotogalerii jsou fotky z Deskohraní a Ukaž co umíš.
 • 20. 11. proběhne ve škole od 10.00 hodin celoškolní soutěž "Ukaž, co umíš"
 • Na 21. a 22. 12. je ve škole vyhlášeno ředitelské volno.
 • Ve fotogalerii jsou fotky z drakiády a "Oranžového dne"
 • Kvůli špatnému počasí pojedem do skanzenu v Přerově až na jaře.
 • V dokumentech školy je výroční zpráva za r. 2014/15.
 • MěÚ byla zřízena stravovací komise. Za ZŠ TGM v Litoli je členem paní Veronika Mazáčková.
 • Dne 14. 10. jede celá škola do skanzenu v Přerově nad Labem.
 • V pondělí dne 16. 11. je ve škole vyhlášeno ředitelské volno.
 • Ve fotogalerii jsou fotky z posledních akcí školy „Pes fotbalista“ a „Dravci“.
 • Omlouváme se za zpoždění aktualizace stránek vzhledem k výměně správce sítě.
 • Přejeme krásné prázdniny a dovolené.
 • Na víceleté gymnázium do Nymburka byli přijati tři páťáci. Gratulujeme a přejeme všem úspěšný vstup do nových škol!
 • Na škole v přírodě i ekopobytu se dětem líbilo a byly moc hodné! Fotky najdete ve fotogalerii.
 • Vzhledem k uděleným odkladům a přestupům žáků bylo nakonec možné přijmout do 1. třídy od září všech 21 litolských dětí.
 • Fotky z pasování prvňáčků jsou ve fotogalerii.
 • Škoda, že nám letošní hojně navštívenou Zahradní slavnost zkazil po divadelním představení déšť. Děkujeme členům školské rady i všem ochotným rodičům a přátelům školy za přípravu a pomoc. Fotky z divadla najdete ve fotogalerii.
 • Za paní uklízečku Dovolilovou, která je dlouhodobě v pracovní neschopnosti a odchází v létě do důchodu, nastoupila paní Ilona Karásková.
 • Na letošní Olympiádě i přes snahu a pěkné výsledky závodníků nebyl žádný školní rekord překonán. Fotky jsou ve fotogalerii.
 • Školní fotbalová reprezentace porazila na turnaji McDonald´s Cup obě lyské školy i ZŠ Semice, prohrála jen se ZŠ Juventa a skončila na krásném druhém místě. Fotky najdete v galerii.
 • Podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji na dny 29. 6. a 30. 6. 2015 pro žáky ZŠ TGM v Litoli volné dny (ředitelské volno), kdy bude mimo provoz i školní družina a výdejna jídel. Vyučování bude ukončeno a vysvědčení za 2. pololetí vydáno 26.6 2015.
 • V okresní soutěži recitátorů v silné konkurenci 18 dětí obdržely Veronika Rejmanová a Amálka Tesařová (recitovala za ZUŠ) čestná uznání. Gratulujeme!
 • Děkujeme školské radě za uspořádání 2. ročníku Litol čte dětem. Po pěkné akci proběhla zajímavá a inspirativní přednáška o problematice čtení. Fotky najdete ve fotogalerii.
 • K zápisu se dostavilo 24 litolských dětí. Vzhledem ke kapacitě ZŠ jich mohlo být zatím zapsáno pouze 19.
 • Do školské rady byly za zákonné zástupce žáků zvoleny Mgr. Martina Svobodová a paní Veronika Mazáčková, za pedagogy Mgr. Dana Kolmanová a Mgr. Ilona Elišková. Členové za zřizovatele zatím nebyli jmenováni.
 • S největší pravděpodobností bude pozastaveno výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace na přístavbu 2. stupně při naší ZŠ TGM. Předpokládáme, že dojde k racionálnímu jednání za účasti odborníků o nutnosti navýšení kapacity škol ve městě.
 • Kvůli situaci ohledně stavby nové tělocvičny a problematickému návrhu zastupitelů na rozšíření ZŠ TGM v Litoli o 2. stupeň vydali ředitel školy a školská rada společné prohlášení, které najdete v dokumentech školy.
 • Zastupitelstvo schválilo vytvoření 3 variant studií na výstavbu tělocvičny. Dvě studie mají být pouze na tělocvičnu, třetí, na základě návrhu a schválení zastupitelů, má být s rozšířením o další učebny a zázemí i pro 2. stupeň ZŠ v Litoli.
 • Gratulujeme našim žákyním, které opět zvítězily v soutěži „Školy a školky tančí“.
 • Prohlédněte si velmi zajímavý projekt Čtení pomáhá na podporu motivace dětí ke čtení.
 • Především kvůli nesrovnalostem s pozemkem se příští léto bohužel nestihne rekonstrukce tělocvičny. Zpráva o aktuální situaci vyšla i v Nymbursku.
 • Upozorňujeme, že škola má v současné době naplněnou povolenou maximální kapacitu 112 žáků a není možné přijímat další děti.
 • Velmi dobrou zprávou je skutečnost, že rekonstrukce naší tělocvičny figuruje v návrhu investičních akcí města na r. 2014!
 • Školská rada podpořila ředitele školy ve snaze o rekonstrukci tělocvičny a zaslala všem zastupitelům města žádost o zařazení opravy do rozpočtu investic na rok 2014.
 • Zpráva České školní inspekce je zveřejněna v dokumentech.
 • Ve dnech 4. – 6. února nás navštívila Česká školní inspekce zaměřená kromě dokumentace především na čtenářskou a matematickou gramotnost. Inspekce proběhla v pořádku, inspekční zprávu zveřejníme po jejím doručení.
 • V nově schválené vyhlášce města č. 4/2011 o spádovosti škol je na návrh ředitele školy spádový obvod ZŠ TGM v Litoli ohraničen takto: pro děti, které mají trvalé bydliště v ulicích nacházejících se v katastrálním území Litol.