Menu

​​+420 724892967

ZŠ T. G. Masaryka Lysá nad Labem
Základní škola
T. G. Masaryka
Lysá nad Labem Litol

Aktivity a Družina

Charakteristika Aktivit

Nabízené aktivity probíhají mimo vyučování. Jsou to činnosti, které chtějí kultivovat osobnost dětí i dospělých.

 

Cílem Aktivit

Specifická činnost  s cíleným programem, který má napomáhat rozvíjet účastníka v oblasti talentu, jeho zájmu a úspěšnému začlenění do běžného života.

 

Aktivity nabízejí různé druhy činností

  • odpočinkové
  • rekreační
  • zájmové – kroužky (sebeobslužné, literární, přírodovědné, sportovní, hudební, dramatické, pracovně technické, pěstitelské, jazykové, aj)

Pro účastníka jsou Aktivity přínosné v

  • rozvoji osobnostního potencionálu jedince
  • rozvoji komunikačních dovedností (spolupodílení na splnění úkolu, vyjádření myšlenky, získání pro plnění zadaného cíle, aj.)
  • rozvoji sociálních dovedností (tolerance, spolupráce, empatie, aj)

Během těchto činností dochází k výraznému snížení nevhodného, rizikového chování, neboť účastníci se učí znát a vhodně komunikovat s kamarády mladšími i staršími. Posilují se vztahy mezi dospělými.

Přejeme hodně zážitků