Menu

​​+420 724892967

ZŠ T. G. Masaryka Lysá nad Labem
Základní škola
T. G. Masaryka
Lysá nad Labem Litol

Charakteristika

 • Školní družina je umístěna v prvním patře budovy přímo proti škole.

 

 • Charakteristika

  Školní družina je určena především pro žáky nižších ročníků (kapacita od 1.9.2022 je 86). Děti těchto ročníků tráví čas pohromadě a mají možnost se naučit vzájemně spolupracovat a obohacovat.

  Pracujeme na projektech, které jsou zaměřeny na rozvoj přírodovědných dovedností a znalostí, které získávají děti v přírodě. Dopřejeme dětem čas venku, a možnost překonávat překážky, které nás často uzavírají v místnostech.
  Venkovní prostředí přináší dětem řadu výhod. Kromě rozvoje psychického i fyzického zdraví je tu řada benefitů. Každé oddělení pracuje podle ročního plánu, který se liší nejen obsahem, ale i zaměřením.
  Děti mají vždy volbu činností. Mohou se na začátku školního roku zapsat do kroužků, které pak pravidelně navštěvují, nebo se plně realizovat ve školní družině. Kromě vlastních nápadů si vybírají z plánovaných akcí.

 • V případě potřeby využívat i prostory školy (tělocvična, učebny s interaktivní tabulí, aj)

 

 • Motto: Spoluprožívat volný čas v radosti, vzájemném respektu a bezpečí

 

Školní družina nabízí hry logické, společenské, výtvarné či pracovní tvoření, sportovní hry, ale zejména poznávání přírody, aj.

 

Časový rozvrh

Dny

Čas

Činnost

Ráno

06:15 – 07:45 hod

Volné hry, povídání, tvoření

Odpoledne

po vyučování cca 30 minut

Odpočinkové aktivity

   

Zájmové a tvořivé činnosti, vycházka, pobyt na školní zahradě, hry v přírodě

  17:00 hod Ukončení

Časový rozvrh je vždy přizpůsoben výchovnému zaměření, je tedy orientační.

 

Pro pobyt venku potřebují účastníci odpovídající sportovní oblečení a obuv dle aktuálního počasí.

 

Žáci přechází na oběd a do školní družiny pod dohledem vychovatelek nebo vyučujících. Bezpečnosti dětí zvyšuje při přecházení vozovky i instalováné zpomalovací pásy.