Menu

​​+420 724892967

ZŠ T. G. Masaryka Lysá nad Labem
Základní škola
T. G. Masaryka
Lysá nad Labem Litol

Informace - Zápis do 1. třídy (průběh, výsledek, aj)

Informace - Zápis do 1. třídy 1

Informace - Zápis do 1. třídy

Zveřejněno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí!!!

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, žádáme vás o pravidelné sledování informací k zápisům a akcím souvisejícím se zápisy na webových stránkách základních škol – informace jsou pravidelně aktualizovány. (od nejnovějších informací k nejstarším)

 

Aktuální informace!!!!!!!!

Slále můžeme přijmout ještě dvě děti do prvního ročníku od školního roku 2024/2025

Zveřejněno: 29.04.2024

 

Pozvánka pro rodiče

Pozvánka na schůzku rodičů.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 167.78 kB

Zveřejněno: 21.04.2024

 

Školička na nečisto

Pozvánka pro budoucí první třídu květen 2024_2025.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 159.01 kB

Zveřejněno: 21.04.2024

 

Informace o výsledku zápisu do 1. ročníku ZŠ (přijetí/nepřijetí)

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do 1. ročníku.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 278.2 kB

 Zveřejněno: 21.04.2024

 

Dobrý den

Vzhledem k převyšujícímu počtu žádostí o přijetí do 1. třídy bude probíhat losování dne 19.04.2024 od 8:30 hodin. Losovat se bude poze z žádostí, které jsou z mimospádové oblasti. Z losování bude pořízen záznam. Členem komise je: JUDr. Martina Tužinská Synková, PhDr. Zdenka Tichá, Ilona Karásková, Mgr. Bc. Hana Hušková.

Děti ze spádové oblasti splňují kritérium pro přijetí.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn zde v nejbližších dnech.

 

 

On-line registrace k zápisu 

(tzv. „elektronický předzápis“ = iZápis) do základní školy bude otevřena na webu školy v termínu od 22. března 2024, 00:00,  do 1. dubna 2023, 23:59 hod.

Zkontrolujte si prosím, zda je vaše e-mailová adresa dostupná. Po otevření on-line registrace žádosti o přijetí do 1. ročníku ZŠ se zaregistrujte svým e-mailem (na tuto adresu vám bude odeslána ověřovací zpráva s heslem). Po přihlášení se do systému vyplníte údaje zákonných zástupců i dětí. Následně si vyberete základní školu, do které chcete dítě zapsat. Vyplníte žádost. Zvolíte si termín a čas zápisu ve škole.

Odkaz na online přihlášení zde:   https://mestolysa.izapis.cz/

Zveřejněno: 06.03.2024

 

 

Kritéria k přijetí do 1. ročníku

Kritéria k přijetí do 1. ročníku 2024-2025.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 310.19 kB

Zveřejněno: 21.02.2024

 

 

Pozvánka k prezenčnímu zápisu do 1. třídy

Zápis do 1. třídy 2024_2025.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 321.1 kB

Zveřejněno: 08.02.2024

 

 

Pozvánka na Den otevřených dveří

Den otevřených dveří 2024.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 390.66 kB

Zveřejněno: 08.02.2024

 

 

Pozvánka na online setkání s rodiči předškolních dětí

Pozvánka Setkání s rodiči 2024.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 157.71 kB

Odkaz na online setkání zde: https://www.zsbhrozneho.cz/web/dulezita-sdeleni/12-03-2024-on-line-schuzka-pro-rodice-predskolaku-odkaz.1072

                   (bude zveřejněno 3 dny před setkáním)

Zveřejněno: 15.01.2024

 

 

Vážení rodiče,

v následujícím textu vás chceme informovat o zápisu dětí do 1. ročníku našich základních škol v Lysé nad Labem.

Kdy?

A) On-line registrace k zápisu (tzv. „elektronický předzápis“ = iZápis) do základní školy bude otevřena na webu všech tří škol v termínu od 22. března 2024, 00:00,  do 1. dubna 2023, 23:59 hod. Informace k on-line registraci k zápisu budou zveřejněny na webu každé ze základních škol začátkem března 2024. Zkontrolujte si prosím, zda je vaše e-mailová adresa dostupná. Po otevření on-line registrace žádosti o přijetí do 1. ročníku ZŠ se zaregistrujte svým e-mailem (na tuto adresu vám bude odeslána ověřovací zpráva s heslem). Po přihlášení se do systému vyplníte údaje zákonných zástupců i dětí. Následně si vyberete základní školu, do které chcete dítě zapsat. Vyplníte žádost. Zvolíte si termín a čas zápisu ve škole.

 

B) Zápis ve škole proběhne na všech třech základních školách ve stejném termínu:

pondělí 8. dubna 2024 od 13:00 do 17:00 hod.

Na ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem a ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem ještě v dalším termínu:

úterý 9. dubna 2024 od 13:00 do 17:00 hod.

Na ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem i v termínu:

středa 10. dubna 2024 od 13:00 do 15:00 hod.

Náhradní termín zápisu se bude konat na všech třech školách ve stejném termínu:

úterý 16. dubna 2024 od 13:00 hod.

V případě, že se nebudete moci zúčastnit řádného termínu, je nutné se objednat na náhradní termín na níže uvedených kontaktních telefonních číslech.

Zápis ve škole se uskuteční také v ZŠ Praktické a speciální Lysá nad Labem, a to v termínu:

úterý 9. dubna 2024 od 13:00 do 17:00 hod.

Náhradní termín zápisu se bude konat:

úterý 16. dubna 2024 od 13:00 hod.

 

Kde?

ZŠ Bedřicha Hrozného – budova Masarykovy školy (tedy I. stupeň), Školní náměstí 1318/14

ZŠ J. A. Komenského, Komenského 1534 – oranžový pavilon D

ZŠ T. G. Masaryka Lysá nad Labem – Litol – budova školy

ZŠ Praktická a speciální, Komenského 1534 – modrý pavilon

 

Co vzít s sebou k zápisu?

1. Rodný list dítěte.

2. Kartičku zdravotní pojišťovny, u níž je dítě registrováno.

3. Platný osobní doklad zákonného zástupce (občanský průkaz, u cizinců pas).

4. Potvrzení o trvalém pobytu dítěte v Lysé nad Labem nebo v některé z tzv. spádových obcí Jiřice, Ostrá, Stará Lysá, Stratov, pokud má zákonný zástupce trvalý pobyt jinde.

5. V případě, že došlo na základě soudního rozhodnutí ke změnám v osobách zákonných zástupců dítěte, je třeba tuto skutečnost doložit (nejlépe kopií rozsudku příslušného soudu). Tento krok je nezbytný i tehdy, pokud je např. jeden z biologických rodičů dítěte omezován při výkonu svých práv. Tyto dokumenty jsou považovány zásadně za důvěrné.

 

Co důležitého byste měli vědět?

Zápis do školy upravuje § 36 tzv. školského zákona č. 561/2004 Sb. Vzhledem k povinné školní docházce je nutné zapsat do školy všechny děti, které dovršily nebo dovrší k 31. srpnu příslušného roku, tedy v roce 2024, šesti let věku.

Odklady povinné školní docházky upravuje § 37 téhož zákona. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce (tzn. v době od 1. dubna do 30. dubna), odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena dvěma doporučeními – posouzením příslušného školského poradenského zařízení + odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa s textem „Doporučujeme odklad povinné školní docházky“. Žádost o odklad musí být tedy podána nejpozději do 30. dubna 2024. Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění nejen v mateřské škole, ale i v přípravné třídě základní školy.

Přípravná třída je určena pro děti, u kterých bude rozhodnuto o odkladu povinné školní docházky školou, ve které bylo dítě u zápisu. Součástí žádosti o přijetí do přípravné třídy tedy musí být Rozhodnutí o odkladu a další dva dokumenty, tj. Doporučení z PPP nebo SPC a Doporučení od pediatra k docházce do přípravné třídy, kde v každém dokumentu musí být uvedeno: „Doporučujeme docházku do přípravného ročníku“.

Místo povinné školní docházky upravuje § 36 školského zákona. Školu pro zápis si můžete vybrat podle svého uvážení. Cílem obecně závazné vyhlášky č. 4/2011, o stanovení spádových obvodů základních škol města Lysá nad Labem je zajistit místo vzdělávání pro každé dítě v rámci příslušné obce a jejího spádového obvodu.

 

Jaká jsou kritéria?

Základním kritériem pro absolvování zápisu na některé z uvedených tří škol je:

1. Trvalý pobyt dítěte v Lysé nad Labem, v městské části Litol, Dvorce a Byšičky.

2. Trvalý pobyt dítěte v některé z tzv. spádových obcí, tedy v Jiřicích, Ostré, Staré Lysé a Stratově.

V ostatních případech bude dítě zapsáno pouze tehdy, pokud nebude naplněna kapacita prvních tříd školy žáky uvedenými podle bodu 1 a 2.

Pokud bude převýšena na některé ze škol kapacita počtu dětí přijatých do prvních tříd, bude platit vyhláška č. 4/2011 o stanovení spádových obvodů základních škol města Lysá nad Labem.

 

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků s ředitelkami škol, na které budou podány bližší informace o školách a o zápisech do 1. ročníku, se bude konat on-line prostřednictvím TEAMS v úterý 12. března 2024 od 16:30 hod. (odkaz na ni bude přístupný na webu každé ze základních škol). Online schůzky se zúčastní i ředitel Praktické školy a Základní školy, příspěvková organizace, Komenského 1534/16, Lysá nad Labem s informacemi o přípravné třídě.

 

Školy je možné si prohlédnout v termínu Dne otevřených dveří, který je na všech třech školách plánován na čtvrtek 21. března 2024 – čas bude školami včas upřesněn na webových stránkách škol.

 

Bližší informace o školách získáte také na webových stránkách:

ZŠ Bedřicha Hrozného – www.zsbhrozneho.cz

ZŠ J. A. Komenského – www.zsjaklysa.cz

ZŠ T. G. Masaryka Lysá nad Labem – Litol - https://zslitol.cz/

Praktická škola a Základní škola, příspěvková organizace, Komenského 1534/16, Lysá nad Labem - www.specialniskolalysa.cz 

 

Kontakty:

ZŠ Bedřicha Hrozného – ředitelka PaedDr. Irena Jarešová, tel. 325 551 088; reditel@zsbhrozneho.cz

ZŠ J. A. Komenského – ředitelka Mgr. Martina Ondrušková, tel. 325 551 220, reditelka@zsjaklysa.cz

ZŠ T. G. Masaryka Lysá nad Labem – Litol – ředitelka Mgr. Bc. Hana Hušková, tel. 724 892 967 reditel@zslitol.cz 

Praktická škola a Základní škola, příspěvková organizace, Komenského 1534/16, Lysá nad Labem – ředitel Mgr. Petr Tomek, tel. 325 551 075, 731 449 123, 739 071 338, zvslysa@seznam.cz

Zveřejněno 15.01.2024

 

Předběžné informace:

Březen - Osobní setkání s rodiči předškoláčků - MŠ Dráček

             - Online setkání s rodiči předškoláčků (odkaz bude uveden na této stránce)

             - Den otevřených dvěří 

             - Začátek Elektronického "předzápisu"

Duben - Konec Elektronického "předzápisu"

            - Zápis do 1. ročníku

            - Náhradní termín zápisu do 1. třídy

Duben/Květen - Informace o ukončeném zápise/Výsledky

Květen - Školička pro budoucí prvňáčky (dvě setkání)

Červen - Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků v ZŠ TGM LnL, Litol

Zveřejněno: 01.01.2024

Přílohy

Pozvánka Setkání s rodiči 2024.docx

Pozvánka Setkání s rodiči 2024.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 239,11 kB

Pozvánka Setkání s rodiči 2024.pdf

Pozvánka Setkání s rodiči 2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 157,71 kB

Den otevřených dveří 2024.pdf

Den otevřených dveří 2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 390,66 kB

Zápis do 1. třídy 2024_2025.pdf

Zápis do 1. třídy 2024_2025.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 321,1 kB

Kritéria k přijetí do 1. ročníku 2024-2025.pdf

Kritéria k přijetí do 1. ročníku 2024-2025.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 310,19 kB

Pozvánka pro budoucí první třídu květen 2024_2025.pdf

Pozvánka pro budoucí první třídu květen 2024_2025.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 159,01 kB

Pozvánka na schůzku rodičů.pdf

Pozvánka na schůzku rodičů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 167,78 kB

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku.pdf

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 278,2 kB
Datum vložení: 1. 1. 2024 13:07
Datum poslední aktualizace: 28. 4. 2024 9:54
Autor: Mgr. Bc. Hana Hušková

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení.

Pranostika na akt. den

Den svatého Filipa přinese buď požehnání nebo lopocení.

Aktuální počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
slabý déšť 23 °C 12 °C
pondělí 27. 5. slabý déšť 23/13 °C
úterý 28. 5. déšť 23/13 °C
středa 29. 5. slabý déšť 19/12 °C