Menu

​​+420 724892967

ZŠ T. G. Masaryka Lysá nad Labem
Základní škola
T. G. Masaryka
Lysá nad Labem Litol

Zápis do 1. třídy/Výsledky zápisu

Zápis do 1. třídy  1

Zápis do první třídy/запис до початкової школи

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, žádáme vás o pravidelné sledování informací k zápisům a akcím souvisejícím se zápisy na webových stránkách základních škol – informace jsou pravidelně aktualizovány. (od nejnovějších informací k nejstarším)

 

               Informace o výsledku zápisu do 1. ročníku ZŠ jsou zveřejněny na této stránce!!!

 

Setkání s rodiči budoucích školáčků

Pozvánka na schůzku rodičů.pdf (163.77 kB)

                                                                                                   Informace zveřejněny dne 26.04.2023

 

 

Školička na nečisto pro budoucí školáčky

Pozvánka pro budoucí školáčky.pdf (154.77 kB)

 

                                                                                                   Informace zveřejněny dne 26.04.2023

 

Zveřejnění výsledku přijímacího řízení                                  ZDE!!!

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku.pdf (277.78 kB)

                                                                                                    Informace zveřejněny dne 26.04.2023

 

 

 

 

 

Odkaz na iZápis, který se koná od 24.03.2023 do 31.03.2023: 

https://mestolysa.izapis.cz/

                                                                                                     Informace zveřejněny dne 23.03.2023

 

Odkaz na online setkání s rodiči předškoláčků, které se uskuteční 14.04.2023 od 16:30 hodin: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjdlYmRmMzYtZWIyYy00ZGI5LWEwNGItNDg4YzE3ZThmNThh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227390c0bd-17ae-4842-a67e-11c79003e759%22%2c%22Oid%22%3a%223fb62682-5218-44a3-87fe-873dcbd7a0e7%22%7d

 

nebo

 https://www.zsbhrozneho.cz/web/dulezita-sdeleni/online-schuzka-pro-z-z-predskolaku-odkaz-k-prihlaseni.786

                                                                                                  Informace zveřejněny dne 13.03.2023

 

 

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří 2023.pdf (562.33 kB)

                                                                                                   Informace zveřejněny dne 05.03.2023

Повідомлення про запис до початкової школи на навчальний рік 2023/2024

UKR_info zapis 2023_24.pdf (270.5 kB)

 

 

Kritéria přijímání pro školní rok 2023/2024

Kritéria k přijetí do 1. ročníku 2023-2024.pdf (244.86 kB)

                                                                                                   Informace zveřejněny dne 03.03.2023

 

 

Setkání s rodiči předškoláků proběhne v úterý 14. března 2023 od 16:30 hod. Odkaz na on-line TEAMS schůzku bude přístupný v této sekci výše.

Povídání nejen o školní připravenosti, zápisu do 1. tříd ve školním roce 2023/2024 v Lysé nad Labem, odkladu povinné školní docházky, přípravné třídě, školních vzdělávacích programech škol a dalších záležitostech, které Vás zajímají…

Hostem bude pan Mgr. Petr Tomek, ředitel Praktické a Základní školy Lysé nad Labem.

inzerat setkani online.pdf (938.35 kB)

                                                                                                    Informace zveřejněny dne 15.02.2023

 

 

 

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2023/2024

ZŠ TGM Lysá nad Labem - Litol

 

Vážení rodiče,

v následujícím textu Vás chceme informovat o zápisu dětí do 1. ročníku základní školy.

 

Kdy?

A) Online registrace k zápisu (tzv. „elektronický předzápis“ = iZápis) do základní školy bude otevřena na webu všech tří škol v termínu od 24. 03. 2023, 00:00 hod do 31. 03. 2023, 24:00 hod - informace k on-line registraci k zápisu budou začátkem března 2023 zveřejněny na webu každé ze základních škol. Než začnete registraci vyplňovat, musíte mít dostupnou e-mailovou adresu. Po otevření On-line registrace žádosti o přijetí do 1. ročníku ZŠ se zaregistrujte svým e-mailem (na tuto adresu vám bude odeslána ověřovací zpráva s heslem). Po přihlášení se do systému vyplníte údaje zákonných zástupců i dětí a poté si vyberete základní školu, do které chcete dítě zapsat. Vyplníte žádost. Na závěr si vyberete termín a čas zápisu ve škole.

 

B) Zápis se uskuteční ve škole v pondělí 3. dubna 2023 od 13:00 hod do 17:00 hod

Náhradní termín zápisu se bude konat v úterý 11. dubna 2023 od 13:00 hod.

V případě, že se nebudete moci zúčastnit řádného termínu, je nutné se objednat na náhradní termín na níže uvedených kontaktních telefonních číslech.

 

Kde?

ZŠ TGM Lysá n ad Labem – Litol – budova školy

 

Co vzít s sebou k zápisu?

1. Rodný list dítěte.

2. Kartičku zdravotní pojišťovny, u níž je dítě registrováno.

3. Platný osobní doklad zákonného zástupce (občanský průkaz, u cizinců pas).

4. Potvrzení o trvalém pobytu dítěte v Lysé nad Labem - Litol pokud má zákonný zástupce trvalý pobyt jinde.

5. V případě, že došlo na základě soudního rozhodnutí ke změnám v osobách zákonných zástupců dítěte, je třeba tuto skutečnost doložit (nejlépe kopií rozsudku příslušného soudu). Tento krok je nezbytný i tehdy, pokud je např. jeden z biologických rodičů dítěte omezován při výkonu svých práv. Tyto dokumenty jsou považovány zásadně za důvěrné.

 

Co důležitého byste měli vědět?

Zápis do školy upravuje § 36 tzv. školského zákona č. 561/2004 Sb. Vzhledem k povinné školní docházce je nutné zapsat do školy všechny děti, které dovršily nebo dovrší k 31. 8. příslušného roku, tedy v roce 2023, šesti let věku.

Odklady povinné školní docházky upravuje § 37 téhož zákona. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce (tzn. v době od 1. 4. do 30. 4.), odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena 2 doporučeními - posouzením příslušného školského poradenského zařízení + odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa s textem „Doporučujeme odklad povinné školní docházky“. Žádost o odklad musí být tedy podána nejpozději do 30. dubna 2023. Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění nejen v mateřské škole, ale i v přípravné třídě základní školy.

Přípravná třída je určena pro děti, u kterých bude rozhodnuto o odkladu povinné školní docházky školou, ve které bylo dítě u zápisu. Součástí žádosti o přijetí do přípravné třídy tedy musí být Rozhodnutí o odkladu a další dva dokumenty, tj. Doporučení z PPP nebo SPC a Doporučení od pediatra k docházce do přípravné třídy, kde v každém dokumentu musí být uvedeno: „Doporučujeme docházku do přípravného ročníku“.

 

Místo povinné školní docházky upravuje § 36 školského zákona. Školu pro zápis si můžete vybrat podle svého uvážení. Cílem obecně závazné vyhlášky č. 4/2011, o stanovení spádových obvodů základních škol města Lysá nad Labem je zajistit místo vzdělávání pro každé dítě v rámci příslušné obce a jejího spádového obvodu.

 

Kontakty:

ZŠ TGM Lysá nad Labem – Litol – ředitelka Mgr. Bc. Hana Hušková, tel. 724 892 967 reditel@zslitol.cz nebo magdalena.hladikova@zslitol.cz

Listy - Zápis 2023.pdf (134.68 kB)

                                                                                                           Informace zveřejněny 14.02.2023

 

Přílohy

inzerat setkani online.pdf

inzerat setkani online.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 938,35 kB

Listy - Zápis 2023.pdf

Listy - Zápis 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 134,68 kB

Kritéria k přijetí do 1. ročníku 2023-2024.pdf

Kritéria k přijetí do 1. ročníku 2023-2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 244,86 kB

Den otevřených dveří 2023.pdf

Den otevřených dveří 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 562,33 kB

UKR_info zapis 2023_24.pdf

UKR_info zapis 2023_24.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 270,5 kB

Pozvánka na schůzku rodičů.pdf

Pozvánka na schůzku rodičů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 163,77 kB

Pozvánka pro budoucí první třídu květen 2022.pdf

Pozvánka pro budoucí první třídu květen 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 154,77 kB

Pozvánka pro budoucí školáčky.pdf

Pozvánka pro budoucí školáčky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 154,77 kB

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku.pdf

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 277,78 kB
Datum vložení: 12. 2. 2023 12:40
Datum poslední aktualizace: 26. 4. 2023 15:20
Autor: Mgr. Bc. Hana Hušková