Menu

​​+420 724892967

ZŠ T. G. Masaryka Lysá nad Labem
Základní škola
T. G. Masaryka
Lysá nad Labem Litol

Přijímání/odhlášení

 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, žádáme vás o sledování informací k zápisům a akcím souvisejícím se zápisy. – Informace jsou pravidelně aktualizovány dle platných opatřeními v ČR.

 

Přijímání

Přijímání probíhá vždy do naplnění povolené kapacity základní školy (130 míst). V průběhu školního roku obsazujeme uvolněná místa.

 

Před zápisem dítěte do 1. ročníku probíhá řada akcí, kterých se můžete zúčastnit:

Setkání s rodiči předškoláčků se koná online. Odkaz na schůzku bývá přístupný na webových stránkách škol (cca v polovině března). 

Obsahem je povídání nejen o školní připravenosti, zápisu do 1. tříd v Lysé nad Labem, odkladu povinné školní docházky, přípravné třídě, školních vzdělávacích programech škol a dalších záležitostech, které Vás zajímají…

Odpovídat Vám budou ředitelé/ředitelky základních škol v Lysé nad Labem.

 

Den otevřených dveří se koná v druhé polovině března.  Ukážeme Vám i dětem prostor školy (učebny, tělocvičnu, aj) i místa pro odpolední zájmovou činnost. Odpovíme na otázky.

 

Již na konci března probíhá příprava k zápisu

Online registrace k zápisu - tzv. „elektronický předzápis“ = iZápis do základní školy - bude otevřena na webu školy na konci března - informace k on-line registraci k zápisu budou začátkem března zveřejněny na webu každé ze základních škol. Než začnete registraci vyplňovat, musíte mít dostupnou e-mailovou adresu. Po otevření On-line registrace žádosti o přijetí do 1. ročníku ZŠ se zaregistrujte svým e-mailem (na tuto adresu vám bude odeslána ověřovací zpráva s heslem). Po přihlášení se do systému vyplníte údaje zákonných zástupců i dětí a poté si vyberete základní školu, do které chcete dítě zapsat. Vyplníte žádost. Na závěr si vyberete termín a čas zápisu ve škole.

 

Zápis ve škole se uskuteční v první polovině dubna. Náhradní termín zápisu je vždy plánován o týden později.V případě, že se nebudete moci zúčastnit řádného termínu, je nutné se objednat na náhradní termín.

V případě nemožnosti realizovat zápis školou standardně, budou zákonní zástupci vyplněnou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání doručovat škole ve zveřejněném termínu. O realizaci zápisu do 1. ročníku základní školy v nestandardních podmínkách budou zákonní zástupci včas informováni prostřednictvím webu školy.  

 

Kde?

Budova základní školy. 

 

Co vzít s sebou k zápisu?

1. Rodný list dítěte.

2. Kartičku zdravotní pojišťovny, u níž je dítě registrováno.

3. Platný osobní doklad zákonného zástupce (občanský průkaz, u cizinců pas).

4. Potvrzení o trvalém pobytu dítěte v Lysé nad Labem - Litol, pokud má zákonný zástupce trvalý pobyt jinde.

5. V případě, že došlo na základě soudního rozhodnutí ke změnám v osobách zákonných zástupců dítěte, je třeba tuto skutečnost doložit (nejlépe kopií rozsudku příslušného soudu). Tento krok je nezbytný i tehdy, pokud je např. jeden z biologických rodičů dítěte omezován při výkonu svých práv. Tyto dokumenty jsou považovány zásadně za důvěrné.

 

Co důležitého byste měli vědět?

Zápis do školy upravuje § 36 tzv. školského zákona č. 561/2004 Sb. Vzhledem k povinné školní docházce je nutné zapsat do školy všechny děti, které dovršily nebo dovrší k 31. 08. příslušného roku, šesti let věku.

Odklady povinné školní docházky upravuje § 37 téhož zákona. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce (tzn. v době od 1. 4. do 30. 4.), odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena 2 doporučeními - posouzením příslušného školského poradenského zařízení + odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa s textem „Doporučujeme odklad povinné školní docházky“. Žádost o odklad musí být tedy podána nejpozději poslední den v dubnu. Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění nejen v mateřské škole, ale i v přípravné třídě základní školy.

Přípravná třída je určena pro děti, u kterých bude rozhodnuto o odkladu povinné školní docházky školou, ve které bylo dítě u zápisu. Součástí žádosti o přijetí do přípravné třídy tedy musí být Rozhodnutí o odkladu a další dva dokumenty, tj. Doporučení z PPP nebo SPC a Doporučení od pediatra k docházce do přípravné třídy, kde v každém dokumentu musí být uvedeno: „Doporučujeme docházku do přípravného ročníku“.

Škola, která má přípravnou třídu: Praktická škola a Základní škola, příspěvková organizace Komenského 1534/16, Lysá nad Labem – ředitel Mgr. Petr Tomek, tel. 325 551 075, 731 449 123, 739 071 338, zvslysa@seznam.cz

 

Místo povinné školní docházky upravuje § 36 školského zákona. Školu pro zápis si můžete vybrat podle svého uvážení. Cílem obecně závazné vyhlášky č. 4/2011, o stanovení spádových obvodů základních škol města Lysá nad Labem je zajistit místo vzdělávání pro každé dítě v rámci příslušné obce a jejího spádového obvodu.

 

Fáze zápisového řízení:

  • I.  fáze           elektronický předzápis - březen
  • II. fáze           řádný a mimořádný termín zápisu –  duben
  • III. fáze          vyhodnocení přijatých žádostí - duben
  • IV. fáze          zveřejnění výsledků zápisu – v květnu (každý rok vypsán konkrétní termín)

 

Průběh zápisu

V den Zápisu se zájemci o zápis do školy dostaví do budovy ZŠ, kde v přízemí obdrží podrobnější informace o jeho organizaci.

 

Zápis se skládá

Praktické části – z rozhovoru a dalších činností s dítětem (formou hry v době trvání 10 – 15 minut), na jejichž základě lze orientačně posoudit připravenost dítěte vzhledem k očekávaným výstupům Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 

Formální části – v jejímž průběhu zákonný zástupce vyplní  dokumenty k přijetí dítěte.

Účast zapisovaných dětí do první třídy není povinná.

 

Jak se dozvím výsledky zápisu?

Ředitelka rozhodne ve správním řízení o přijetí/nepřijetí. Informace o přijetí se nezasílá, zákonný zástupce může nahlédnout do spisu. Nepřijetí ke vzdělávání se zasílá poštou.

Anonymizované výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy a na vývěsce před budovou školy. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na  květen. Děti budou uvedeny pod číslem, které jim bude sděleno u zápisu.

Uchazeči, kteří nebudou přijati budou o výsledku zápisu informováni písemně poštou.

 

Vážení rodiče, moc se těšíme na Vás i Vaše holčičky a kluky

 

Odhlášení

Pokud žák do školy nenastoupí/přestupuje na jinou školu, zákonný zástupce informuje ředitelku školy písemně (od kdy není žákem školy, na jakou školu žák přestupuje).

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Lepší Vánoce třeskuté než tekuté.

Pranostika na akt. den

Mrazy, které v prosinci brzo ochabnou, znamenají zimu mírnou.

Aktuální počasí

dnes, pondělí 11. 12. 2023
déšť 7 °C 1 °C
úterý 12. 12. slabý déšť 8/5 °C
středa 13. 12. déšť 7/5 °C
čtvrtek 14. 12. slabý déšť 6/4 °C