Menu

​​+420 724892967

ZŠ T. G. Masaryka Lysá nad Labem
Základní škola
T. G. Masaryka
Lysá nad Labem Litol

Přijímání/odhlášení

 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, žádáme vás o pravidelné sledování informací k zápisům a akcím souvisejícím se zápisy – informace jsou pravidelně aktualizovány i v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací a platnými mimořádnými opatřeními v ČR.

 

Přijímání

Přijímání probíhá vždy do naplnění povolené kapacity základní školy (130 míst). V průběhu školního roku obsazujeme uvolněná místa.

 

Co udělat před zápisem dítěte do 1. ročníku?


Den otevřených dveří je  naplánován na čtvrtek 20. března 2023 od 08:00 hod do 11:45 hod (ukážeme prostor pro odpolední zájmovou činnost, tělocvičnu, šatny a odpovíme na položené otázky).

Online registrace k zápisu - tzv. „elektronický předzápis“ = iZápis do základní školy - bude otevřena na webu školy v termínu od 24. 03. 2023  do 31. 03. 2023 (včetně) - informace k on-line registraci k zápisu budou začátkem března 2023 zveřejněny na webu každé ze základních škol. Než začnete registraci vyplňovat, musíte mít dostupnou e-mailovou adresu. Po otevření On-line registrace žádosti o přijetí do 1. ročníku ZŠ se zaregistrujte svým e-mailem (na tuto adresu vám bude odeslána ověřovací zpráva s heslem). Po přihlášení se do systému vyplníte údaje zákonných zástupců i dětí a poté si vyberete základní školu, do které chcete dítě zapsat. Vyplníte žádost. Na závěr si vyberete termín a čas zápisu ve škole.

Online registrace k zápisu - tzv. „elektronický předzápis“ = iZápis do základní školy - bude otevřena na webu všech tří škol v termínu od 24. 03., 00:00 hod do 31. 03. 2023 , 24:00 hod (včetně).

Odkaz na iZápis  https://mestolysa.izapis.cz/

 

 

Zápis ve škole se uskuteční:

pondělí 3. dubna 2023 od 13:00 hod do 17:00 hod

 

Náhradní termín zápisu se bude konat:

úterý 11. dubna 2023 v 13:00 hod.

V případě, že se nebudete moci zúčastnit řádného termínu, je nutné se objednat na náhradní termín.

V případě nemožnosti realizovat zápis školou standardně, budou zákonní zástupci vyplněnou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání doručovat škole v termínu zápisu od pondělí 4. 4., kdy bude případně realizována pouze formální část zápisu. O realizaci zápisu do 1. ročníku základní školy v nestandardních podmínkách budou zákonní zástupci včas informováni prostřednictvím webu  školy.  

 

Kde?

Budova základní školy. 

 

Co vzít s sebou k zápisu?

1. Rodný list dítěte.

2. Kartičku zdravotní pojišťovny, u níž je dítě registrováno.

3. Platný osobní doklad zákonného zástupce (občanský průkaz, u cizinců pas).

4. Potvrzení o trvalém pobytu dítěte v Lysé nad Labem - Litol, pokud má zákonný zástupce trvalý pobyt jinde.

5. V případě, že došlo na základě soudního rozhodnutí ke změnám v osobách zákonných zástupců dítěte, je třeba tuto skutečnost doložit (nejlépe kopií rozsudku příslušného soudu). Tento krok je nezbytný i tehdy, pokud je např. jeden z biologických rodičů dítěte omezován při výkonu svých práv. Tyto dokumenty jsou považovány zásadně za důvěrné.

 

Co důležitého byste měli vědět?

Zápis do školy upravuje § 36 tzv. školského zákona č. 561/2004 Sb. Vzhledem k povinné školní docházce je nutné zapsat do školy všechny děti, které dovršily nebo dovrší k 31. 8. příslušného roku, tedy v roce 2023, šesti let věku.

Odklady povinné školní docházky upravuje § 37 téhož zákona. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce (tzn. v době od 1. 4. do 30. 4.), odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena 2 doporučeními - posouzením příslušného školského poradenského zařízení + odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa s textem „Doporučujeme odklad povinné školní docházky“. Žádost o odklad musí být tedy podána nejpozději do 30. dubna 2023. Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění nejen v mateřské škole, ale i v přípravné třídě základní školy.

Přípravná třída je určena pro děti, u kterých bude rozhodnuto o odkladu povinné školní docházky školou, ve které bylo dítě u zápisu. Součástí žádosti o přijetí do přípravné třídy tedy musí být Rozhodnutí o odkladu a další dva dokumenty, tj. Doporučení z PPP nebo SPC a Doporučení od pediatra k docházce do přípravné třídy, kde v každém dokumentu musí být uvedeno: „Doporučujeme docházku do přípravného ročníku“.

Škola, která má přípravnou třídu: Praktická škola a Základní škola, příspěvková organizace Komenského 1534/16, Lysá nad Labem – ředitel Mgr. Petr Tomek, tel. 325 551 075, 731 449 123, 739 071 338, zvslysa@seznam.cz

 

Místo povinné školní docházky upravuje § 36 školského zákona. Školu pro zápis si můžete vybrat podle svého uvážení. Cílem obecně závazné vyhlášky č. 4/2011, o stanovení spádových obvodů základních škol města Lysá nad Labem je zajistit místo vzdělávání pro každé dítě v rámci příslušné obce a jejího spádového obvodu.

 

Jaká jsou kritéria?
Kritéria k přijetí do 1. ročníku (303.58 kB)

 

Fáze zápisového řízení:

  • I.  fáze           elektronický předzápis - březen
  • II. fáze           řádný a mimořádný termín zápisu –  duben
  • III. fáze          vyhodnocení přijatých žádostí - duben
  • IV. fáze          zveřejnění výsledků zápisu – v květnu (každý rok vypsán konkrétní termín)

 

Průběh zápisu

V den Zápisu se zájemci o zápis do školy dostaví do budovy ZŠ, kde v přízemí obdrží podrobnější informace o jeho organizaci.

 

Zápis se skládá

Praktické části – z rozhovoru a dalších činností s dítětem (formou hry v době trvání 10 – 15 minut), na jejichž základě lze orientačně posoudit připravenost dítěte vzhledem k očekávaným výstupům Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. V roce 2020, 2021 – tato část byla zrušena.

Formální části – v jejímž průběhu zákonný zástupce vyplní  dokumenty k přijetí dítěte.

 

Jak se dozvím výsledky zápisu?

Ředitelka rozhodne ve správním řízení o přijetí/nepřijetí. Informace o přijetí se nezasílá, zákonný zástupce může nahlédnout do spisu. Nepřijetí ke vzdělávání se zasílá poštou.

Anonymizované výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy a na vývěsce před budovou školy. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na  květen. Děti budou uvedeny pod číslem, které jim bude sděleno u zápisu.

Uchazeči, kteří nebudou přijati budou o výsledku zápisu informováni písemně poštou.

 

Vážení rodiče, moc se těšíme na Vás i Vaše holčičky a kluky

 

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Únorová voda - pro pole škoda.

Pranostika na akt. den

O svaté Veronice bývá ještě sanice.

Aktuální počasí

dnes, sobota 4. 2. 2023
oblačno 5 °C 0 °C
neděle 5. 2. zataženo 2/-2 °C
pondělí 6. 2. zataženo 1/-3 °C
úterý 7. 2. jasno 1/-4 °C