Menu

​​+420 724892967

ZŠ T. G. Masaryka Lysá nad Labem
Základní škola
T. G. Masaryka
Lysá nad Labem Litol

Přijímání/odhlášení

 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, žádáme vás o sledování informací k zápisům a akcím souvisejícím se zápisy. – Informace jsou pravidelně aktualizovány dle platných opatřeními v ČR.

 

Přijímání

Přijímání probíhá vždy do naplnění povolené kapacity základní školy (130 míst). V průběhu školního roku obsazujeme uvolněná místa.

 

Před zápisem dítěte do 1. ročníku probíhá řada akcí, kterých se můžete zúčastnit:

Setkání s rodiči předškoláčků se koná online. Odkaz na schůzku bývá přístupný na webových stránkách škol (cca v polovině března). 

Obsahem je povídání nejen o školní připravenosti, zápisu do 1. tříd v Lysé nad Labem, odkladu povinné školní docházky, přípravné třídě, školních vzdělávacích programech škol a dalších záležitostech, které Vás zajímají…

Odpovídat Vám budou ředitelé/ředitelky základních škol v Lysé nad Labem.

 

Den otevřených dveří se koná v druhé polovině března.  Ukážeme Vám i dětem prostor školy (učebny, tělocvičnu, aj) i místa pro odpolední zájmovou činnost. Odpovíme na otázky.

 

Již na konci března probíhá příprava k zápisu

Online registrace k zápisu - tzv. „elektronický předzápis“ = iZápis do základní školy - bude otevřena na webu školy na konci března - informace k on-line registraci k zápisu budou začátkem března zveřejněny na webu každé ze základních škol. Než začnete registraci vyplňovat, musíte mít dostupnou e-mailovou adresu. Po otevření On-line registrace žádosti o přijetí do 1. ročníku ZŠ se zaregistrujte svým e-mailem (na tuto adresu vám bude odeslána ověřovací zpráva s heslem). Po přihlášení se do systému vyplníte údaje zákonných zástupců i dětí a poté si vyberete základní školu, do které chcete dítě zapsat. Vyplníte žádost. Na závěr si vyberete termín a čas zápisu ve škole.

 

Zápis ve škole se uskuteční v první polovině dubna. Náhradní termín zápisu je vždy plánován o týden později.V případě, že se nebudete moci zúčastnit řádného termínu, je nutné se objednat na náhradní termín.

V případě nemožnosti realizovat zápis školou standardně, budou zákonní zástupci vyplněnou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání doručovat škole ve zveřejněném termínu. O realizaci zápisu do 1. ročníku základní školy v nestandardních podmínkách budou zákonní zástupci včas informováni prostřednictvím webu školy.  

 

Kde?

Budova základní školy. 

 

Co vzít s sebou k zápisu?

1. Rodný list dítěte.

2. Kartičku zdravotní pojišťovny, u níž je dítě registrováno.

3. Platný osobní doklad zákonného zástupce (občanský průkaz, u cizinců pas).

4. Potvrzení o trvalém pobytu dítěte v Lysé nad Labem - Litol, pokud má zákonný zástupce trvalý pobyt jinde.

5. V případě, že došlo na základě soudního rozhodnutí ke změnám v osobách zákonných zástupců dítěte, je třeba tuto skutečnost doložit (nejlépe kopií rozsudku příslušného soudu). Tento krok je nezbytný i tehdy, pokud je např. jeden z biologických rodičů dítěte omezován při výkonu svých práv. Tyto dokumenty jsou považovány zásadně za důvěrné.

 

Co důležitého byste měli vědět?

Zápis do školy upravuje § 36 tzv. školského zákona č. 561/2004 Sb. Vzhledem k povinné školní docházce je nutné zapsat do školy všechny děti, které dovršily nebo dovrší k 31. 08. příslušného roku, šesti let věku.

Odklady povinné školní docházky upravuje § 37 téhož zákona. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce (tzn. v době od 1. 4. do 30. 4.), odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena 2 doporučeními - posouzením příslušného školského poradenského zařízení + odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa s textem „Doporučujeme odklad povinné školní docházky“. Žádost o odklad musí být tedy podána nejpozději poslední den v dubnu. Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění nejen v mateřské škole, ale i v přípravné třídě základní školy.

Přípravná třída je určena pro děti, u kterých bude rozhodnuto o odkladu povinné školní docházky školou, ve které bylo dítě u zápisu. Součástí žádosti o přijetí do přípravné třídy tedy musí být Rozhodnutí o odkladu a další dva dokumenty, tj. Doporučení z PPP nebo SPC a Doporučení od pediatra k docházce do přípravné třídy, kde v každém dokumentu musí být uvedeno: „Doporučujeme docházku do přípravného ročníku“.

Škola, která má přípravnou třídu: Praktická škola a Základní škola, příspěvková organizace Komenského 1534/16, Lysá nad Labem – ředitel Mgr. Petr Tomek, tel. 325 551 075, 731 449 123, 739 071 338, zvslysa@seznam.cz

 

Místo povinné školní docházky upravuje § 36 školského zákona. Školu pro zápis si můžete vybrat podle svého uvážení. Cílem obecně závazné vyhlášky č. 4/2011, o stanovení spádových obvodů základních škol města Lysá nad Labem je zajistit místo vzdělávání pro každé dítě v rámci příslušné obce a jejího spádového obvodu.

 

Fáze zápisového řízení:

  • I.  fáze           elektronický předzápis - březen
  • II. fáze           řádný a mimořádný termín zápisu –  duben
  • III. fáze          vyhodnocení přijatých žádostí - duben
  • IV. fáze          zveřejnění výsledků zápisu – v květnu 

 

Průběh zápisu

V den Zápisu se zájemci o zápis do školy dostaví do budovy ZŠ, kde v přízemí obdrží podrobnější informace o jeho organizaci.

 

Zápis se skládá

Praktické části – z rozhovoru a dalších činností s dítětem (formou hry v době trvání 10 – 15 minut), na jejichž základě lze orientačně posoudit připravenost dítěte vzhledem k očekávaným výstupům Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 

Formální části – v jejímž průběhu zákonný zástupce vyplní  dokumenty k přijetí dítěte.

Účast zapisovaných dětí do první třídy není povinná.

 

Jak se dozvím výsledky zápisu?

Ředitelka rozhodne ve správním řízení o přijetí/nepřijetí. Informace o přijetí se nezasílá, zákonný zástupce může nahlédnout do spisu. Nepřijetí ke vzdělávání se zasílá poštou.

Anonymizované výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy a na vývěsce před budovou školy. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na  květen. Děti budou uvedeny pod číslem, které jim bude sděleno u zápisu.

Uchazeči, kteří nebudou přijati budou o výsledku zápisu informováni písemně poštou.

 

Vážení rodiče, moc se těšíme na Vás i Vaše holčičky a kluky

 

Odhlášení

Pokud žák do školy nenastoupí/přestupuje na jinou školu, zákonný zástupce informuje ředitelku školy písemně (od kdy není žákem školy, na jakou školu žák přestupuje).

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Májová vlažička - naroste travička, májový deštíček - poroste chlebíček.

Pranostika na akt. den

Na svatého Jiří tráva ze země míří, na svatého Filipa tráva je již veliká.

Aktuální počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
slabý déšť 23 °C 12 °C
pondělí 27. 5. slabý déšť 23/13 °C
úterý 28. 5. déšť 23/13 °C
středa 29. 5. slabý déšť 19/12 °C